Mediteren is een prettige en natuurlijke manier om te werken aan lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Meditatie opent de deur naar een dieper bewustzijn, naar een innerlijke vrede en wijsheid.

In plaats van voortdurend allerlei doelen na te streven en het punt van geluk naar de toekomst te verschuiven,
ontdekken we dat geluk hier is.

Samen mediteren is stimulerend, je neemt elkaar mee als het ware, dit werkt positief.

 
 

Compassietraining in 2019

Vindt plaats in het najaar 2019, precieze data volgt


Compassietraining

Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet.
Maar hoe gaan we om met de momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn en waar we onder lijden? Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan en die we in de gezondheidszorg dagelijks tegenkomen.
De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen: met compassie of mededogen.
Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen tot bloei te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan.

De Compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is ontwikkeld voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met pijn, stress of lijden, in welke vorm ook; of dit nu speelt op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied.
Wie al vertrouwd is met mindfulness-beoefening kan met behulp van dit programma de helende werking van mindfulness verdiepen met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen.

Naast het verder trainen van mindfulness komt onder meer het volgende aan bod:

*Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.

* Inzicht in de drie basale emotieregulatiesystemen: het gevaarsysteem, gericht op zelfbescherming; het jaagsysteem, gericht op bevrediging en beloning; en het zorg- en kalmeringsysteem, gericht op geborgenheid, tevredenheid en verbondenheid.

* Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en een innerlijke pestkop.

*Besef van onze gedeelde menselijke conditie (common humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.

*Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen door ons zorg- en kalmeringsysteem te versterken en een innerlijke helper te voeden.

*Oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, denken en redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

*Oefeningen die ons helpen ontdekken wat bijdraagt aan geluk, vreugde en dankbaarheid.

*Aandacht voor Vier Levensvrienden die ons kunnen bijstaan, afhankelijk van waar een gegeven situatie om vraagt: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Data en tijdstip:


Compassietraining 2019


Deelnemers:

Minimaal 4 maximaal 8 deelnemers
Kosten:

 

8 trainingen van ruim 2,5 uur, inclusief lesmateriaal; syllabus + boek en digitale oefeningen.
Kosten: €398,= (na overleg betaling in twee termijnen van €199,= is mogelijk)

Sommige verzekeraars vergoeden deze training geheel of voor een groot deel. Wanneer u hiernaar vraagt kan ik dit voor u uitzoeken.
De inclusief bij de training behorende gesprekken worden vergoed door ziektekostenverzekering,
deze is afhankelijk van je aanvullende verzekering, gemiddeld €150,=

Na opgave ontvangt u een intakeformulier. Na invullen intakeformulier wordt contact met u opgenomen voor bevestiging deelname, bespreking programma, vergoeding ziektekostenverzekering enz.
Voor vragen over vergoeding mail jokedevrieze@meditatiezeeland.nl of bel 0622868392


Plaats:

Gapinge

  


U wordt begeleid en de oefeningen zullen opgebouwd worden wat betreft intensiteit en tijdsduur.
Na opgave ontvangt u informatie over programma, locatie enz.